Kyrkoruiner.se

×
Startsidan » Ruiner förutom kyrkoruiner Intressanta historiska platser Övriga fornminnen Historiska myter Kyrkor Domkyrkor Kyrko- och klosterruiner mm Norge Sverige Bohuslän Dragsmarks klosterruin Klosterkullen Kungahälla Lyse kyrkoruin Vår Frus kyrka Ytterby kyrkoruin Dalsland Erikstads kyrkoruin Gestads gamla kyrkplats Halland Getakärrs kyrkoruin Gödestads kyrkoruin Kungsäters kyrkoruin Nya Falkenbergs kyrkoruin Stafsing ödekyrkogård Träslövs kyrkoruin Övraby kyrkoruin Närke Ramundeboda klosterruin
och kyrkplats
Västergötland Agnestads kyrkoruin Ballstorps kyrkoruin Baltaks kyrkoruin Bergstenas kyrkoruin Bjurums kyrkoruin Bjärby kyrkplats Bjärka kyrkoruin Borga kyrkoruin Broddetorps kyrkoruin Brunnhems kyrkplats Brunns kyrkoruin Dverstorps kyrkplats Ettaks kyrkoruin Friggeråkers kyrkoruin Främmestads gamla kyrkplats Fänneslunda kyrkoruin Gingri kyrkplats Grovare kyrkoruin Gudhems klosterruin Gärdhems kyrkoruin Hallby kyrkplats Hasslösa ödekyrkogård Hemsjö kyrkplats Herrljung gamla kyrkplats Hornborga kyrkoruin Hudene kyrkoruin Hullsjö kyrkoruin Hyringa kyrkoruin Håle ödekyrkogård Hångers ödekyrkogård Härjevads kyrkplats Härlanda kyrkoruin Härlunda kyrkoruin Höljebacka kyrkoruin Karleby kyrkoruin Katrine kapell Kattunga kyrkoruin Kinnarumma kyrkoruin Kinne-Kleva kyrkoruin Lagmansereds kyrkoruin Lanna kyrkplats Lena kyrkplats Lenby kyrkplats Lundby kyrkoruin Längjums kyrkplats Längnums ödekyrkogård Lovene kyrkoruin Malma kyrkoruin Malöga kyrkplats Mellby gamla kyrka Mosaberga kyrkplats Mussla kyrkoruin Naglums kyrkoruin Nittorps kyrkoruin Norra Säms kyrkoruin Otterstads ödekyrkogård Randhems kyrplats Resville kyrkplats Ryds kyrkoruin Rödene kyrkplats S:t Nikolaus kyrkoruin Saleby kyrkoruin Senäte kyrkoruin Skallsjö kyrkoruin Smula kyrkoruin Skärvums kyrkoruin Stacketorps kyrkoruin Stenstorps kyrkoruin Södra Härene kyrkoruin Södra Säms kyrkoruin Södra Vånga kyrkoruin Tarsleds kyrkoruin Thumbergs kyrkoruin Tissereds kyrkoruin Tranums ödekyrkogård Tvärreds kyrkoruin Tådene gamla kyrka Tämta kyrkoruin Tängs ödekyrkogård Ucklums kyrkoruin Ullene kyrkoruin Uvereds ödekyrkogård Varnhems klosterruin Vassända kyrkoruin Vedums kyrkplats Vists kyrkoruin Väne-Ryrs kyrkplats Åsaka by kyrkoruin Östby kyrkplats Överkyrke kyrkoruin
×

☰ Meny

Brätte stad

Brätte gamla stad som är Vänersborgs föregångare ligger vid Vänerns allra sydligaste vik. Till saken hör att den ligger precis jämte framfartsvägen till ett behandlingshem jag arbetae på i fyra år kring millenieskiftet. På den tiden hade jag inget som helst historiskt intresse och platsen blev därför först besökt av mig för några år sedan.

Historian kring staden ser ut så här: På grund av att platsen är den allra sydligaste delen av Vänern lastade man om Vänerns sjötrafik här för att kunna forsla godset på land förbi fallen i Trollhättan. Det blev därför en naturlig plats att vistas på och en marknadsplats som kallades Vassända växte fram. Man tror att det var en livligt trafikerad handelsplats redan på 1300-talet. När det fick sitt namn "Vassända" förtäljer inte historien. Morsmässomarknaden hölls i september varje år och var en så kallad "frimarknad". På den tiden fick försäljning av varor enligt lag endast ske i städer. Eftersom folk i vissa delar av Sverige hade långt till städer gav staten tillstånd till dessa frimarknader på specifika platser. Lagen var så hård att drängen inte kunde handla till exempel utsäde av sin husbonde på gården. Bonden behövde frakta varorna till en stad eller frimarknad för att där sälja det till sin dräng.

Med tiden bosatte sig folk på platsen. Handelsbodar öppnade, 1559 beordrade Gustaf Vasa att en krogrörelse skulle startas och runt 1585 fick staden stadsprivilegier. De lönsamma varutransportena förbi fallen i Trollhättan var grunden för Brättes existens. Det fanns dock även ett stort antal handelsmän och hantverkare i staden.

Det bodde som mest upp emot 450 personer i staden. Den har dock en kort historia då det beslutades att den skulle flytta till det som idag är Vänersborg. Den nya staden som var belägen vid Huvudnäs fick stadsprivilegier 1644. Anledningen till flytten var flera men de tre huvudsakliga skälen var: Staden hade ur militärstrategisk synpvinkel ett mycket dåligt läge för att kunna försvara sig. Vattnet i Vänern sjönk så mycket att båtarna tillslut inte kunde ta sig fram till Brätte stad. Staden låg även illa till för att kunna expandera fritt.

De flesta (om inte till och med alla) vet hur viktiga våra rötter är för oss. Detta gällde även Brätteborna så alla ville helt enkelt inte flytta trots att makten bestämt det. Några åtgärder vidtogs för att få de motsträviga att flytta: Utskänkningstillstånden i staden drogs in, du kunde alltså inte dricka alkohol längre vilket såklart inte uppskattades. Du fick även böter om du bodde kvar. Detta gjorde att många flyttade men inte alla. Som sista åtgärd anlade Vänersborg sin offentliga avrättningsplats på Grytåsberget som sluttar ned mot där staden låg. Själv hade jag inte velat bo kvar efter det och samma gällde för de sista tappra och ihärdiga. De sista Brätteborna flyttade från staden 1647. Det måste ha blivit en dyster plats då ett rykte spreds sig att platsen var bebodd av olika underjordiska väsen, bland annat tomtar och troll.

Lämningarna av staden hittades i början av 1910-talet av en antikhandlare som letade fynd för att kunna sälja till museum. Efter att ha letat kring Värnens sytspets hittade han ett område med mycket krossad keramik och rostiga järnföremål. När fynden såldes till Vänersborgs museum fattade dess intendent intresse för platsen. En utgrävnig planerades och en äldre man boende i närheten berättade hur han i sin ungdom kunde se rester av husgrunder, stenläggningar och brunnar. Den arkeologiska utgrävningen påbörjades 1918.

Idag är platsen ett av mina favoritställen. Jag åker ofta dit och rastar hundarna och vandrar med fascination på de gamla kullerstensgatorna. På många ställen är gatorna mycket tydliga. I albumet nedan ligger bilder från höst- och vintertid då gatorna syns som bäst när vegetationen är vissen. Det finns förutom gator två brunnar och en stenkällare att beskåda. På något enstaka ställe kan du se rester av husgrund i sten, du kan dock ana grunders konurer under gräset på flera ställen.

Cirka 350 meter sydväst om staden ligger platsen för Brättebornas begravningsplats. Det enda som återtår är kyrkogådsmuren. Väl på plats slås jag av hur liten kyrkogården är. Ingen vet var kyrkan låg men det är troligt att den låg i eller i nära anslutning till staden. Troligtvis var det en träkyrka vilket förklarar varför det inte finns några lämningar av den. Bara någon kilometer bort och synligt från staden låg Vassända kyrka som idag är ruin. Den tillhörde samma socken och hade därför samma kyrkoherde som Brätte stad. Den sista bilden i albumet är från begravningsplatsen.

Är du en person som fascineras av historiens vingslag är det faktiskt ett måste att besöka denna underbara plats. Vill du läsa mer om staden har Vänersbogs museum mycket och bra information kring den. Det är hos dem jag hittat den mesta av informationen som jag återgett här. www.vanersborgsmuseum.se

► Tryck här för att få info om fotoalbumet.

Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad
Brätte stad

Om oss

► Om Webbplatsen

► Kontakt

► Meny

Följ oss  

Följ mina hundar  

► Länkar

Copyright © 2018-2024 Fredrik Höggärde