Kyrkoruiner.se

×
Startsidan » Ruiner förutom kyrkoruiner Intressanta historiska platser Övriga fornminnen Historiska myter Kyrkor Domkyrkor Kyrko- och klosterruiner mm Norge Sverige Bohuslän Dragsmarks klosterruin Klosterkullen Kungahälla Lyse kyrkoruin Vår Frus kyrka Ytterby kyrkoruin Dalsland Erikstads kyrkoruin Gestads gamla kyrkplats Halland Getakärrs kyrkoruin Gödestads kyrkoruin Kungsäters kyrkoruin Nya Falkenbergs kyrkoruin Stafsing ödekyrkogård Träslövs kyrkoruin Övraby kyrkoruin Närke Ramundeboda klosterruin
och kyrkplats
Västergötland Agnestads kyrkoruin Ballstorps kyrkoruin Baltaks kyrkoruin Bergstenas kyrkoruin Bjurums kyrkoruin Bjärby kyrkplats Bjärka kyrkoruin Borga kyrkoruin Broddetorps kyrkoruin Brunnhems kyrkplats Brunns kyrkoruin Dverstorps kyrkplats Ettaks kyrkoruin Friggeråkers kyrkoruin Främmestads gamla kyrkplats Fänneslunda kyrkoruin Gingri kyrkplats Grovare kyrkoruin Gudhems klosterruin Gärdhems kyrkoruin Hallby kyrkplats Hasslösa ödekyrkogård Hemsjö kyrkplats Herrljung gamla kyrkplats Hornborga kyrkoruin Hudene kyrkoruin Hullsjö kyrkoruin Hyringa kyrkoruin Håle ödekyrkogård Hångers ödekyrkogård Härjevads kyrkplats Härlanda kyrkoruin Härlunda kyrkoruin Höljebacka kyrkoruin Karleby kyrkoruin Katrine kapell Kattunga kyrkoruin Kinnarumma kyrkoruin Kinne-Kleva kyrkoruin Lagmansereds kyrkoruin Lanna kyrkplats Lena kyrkplats Lenby kyrkplats Lundby kyrkoruin Längjums kyrkplats Längnums ödekyrkogård Lovene kyrkoruin Malma kyrkoruin Malöga kyrkplats Mellby gamla kyrka Mosaberga kyrkplats Mussla kyrkoruin Naglums kyrkoruin Nittorps kyrkoruin Norra Säms kyrkoruin Otterstads ödekyrkogård Randhems kyrplats Resville kyrkplats Ryds kyrkoruin Rödene kyrkplats S:t Nikolaus kyrkoruin Saleby kyrkoruin Senäte kyrkoruin Skallsjö kyrkoruin Smula kyrkoruin Skärvums kyrkoruin Stacketorps kyrkoruin Stenstorps kyrkoruin Södra Härene kyrkoruin Södra Säms kyrkoruin Södra Vånga kyrkoruin Tarsleds kyrkoruin Thumbergs kyrkoruin Tissereds kyrkoruin Tranums ödekyrkogård Tvärreds kyrkoruin Tådene gamla kyrka Tämta kyrkoruin Tängs ödekyrkogård Ucklums kyrkoruin Ullene kyrkoruin Uvereds ödekyrkogård Varnhems klosterruin Vassända kyrkoruin Vedums kyrkplats Vists kyrkoruin Väne-Ryrs kyrkplats Åsaka by kyrkoruin Östby kyrkplats Överkyrke kyrkoruin
×

☰ Meny

Ytterby kyrkoruin

Ytterby kyrkoruin eller Ytterby Gamla kyrka som den egentligen kallas ligger strax utanför Kungälv i Bohuslän.

Det är en vacker och mycket välbevarad ruin som dock gav mig delade känslor. Vid sista restaureringen plockades hela ruinen isär och det göts en ny bottenplatta av betong varvid ruinen återställdes sten för sten.

Kyrkogården var mycket stor och till största delen en aktiv kyrkogård där de flesta gravarna vårdades. Det fanns även många äldre gravar, framför allt gravhällar, en av hällarna är den största jag hittills sett på någon kyrkogård.

På platsen fanns det mycket information om kyrkans historia och flera legender kring den. Mycket var så intressant att jag kommer att citera rakt av:

"Ytterby Gamla kyrka eller St Halvardskyrkan uppfördes sannolikt på 1100-talet och är den enda kyrka i Bohuslän som är helgad åt St Halvard. Enligt legenden var St Halvard en släkting till Olav den Helige och dödades när han under en båtfärd tog en kvinna i försvar mot ogärningsmän.

Om Ytterby Gamla kyrkas tillkomst berättar legenden vidare att St Halvard och Olav den Helige givit ett löfte att om en av dem erhöll ett konungadöme skulle de bygga en kyrka. När Olav den Helige så blev konung av Norge uppfördes denna kyrka.

I de gamla kyrkomurarna kan man se två intressanta murpartier 'St Halvards-stenen' och 'Likkistan och locket'. St Halvards-stenen visar två ansikten i releif, och enligt traditionen föreställer dessa St Halvard och en kvinna. Figurerna är uthuggna på en hörnsten, alltså på en av byggnadens viktigaste stenar, och därtill placerad mot norr, det väderstreck varifrån alla onda makter ansågs komma. Det är därför troligt att stenen, som avbildar kyrkans skyddshelgon, murats in här för att bära och skydda kyrkan. Av figurstilen att döma härrör stenen från 1100-talet och bör ursprungningen ha varit inmurad i det äldsta långhuset.

En annan legent kring denna sten berättar att världens undergång skall äga rum när stenen sjunkit under markytan. Detta skulle ske en juldag och de gamla ytterbyborna hyste därför en viss fruktan för att besöka kyrkan på juldagarna.

Ungefär mitt i södra långhusväggens utsida finns två anmärkningsvärda stenar inlagda: En långsmal häll och över den en lika lång men betydligt tunnare sten: Likkistan och locket! Enligt folktron ska någon ha begravts här då kyrkan byggdes. Om det rör sig om en grav är dock inte undersökt".

Denna riun och vackra kyrkogård rekommenderar jag starkt att ni ska göra ett besök vid.

► Tryck här för att få info om fotoalbumet.

Ytterby kyrkoruin
Ytterby kyrkoruin
Ytterby kyrkoruin
Ytterby kyrkoruin
Ytterby kyrkoruin
Ytterby kyrkoruin
Ytterby kyrkoruin
kyrkoruiner

Om oss

► Om Webbplatsen

► Kontakt

► Meny

Följ oss  

Följ mina hundar  

► Länkar

Copyright © 2018-2024 Fredrik Höggärde